Statut

Warto zapoznać się z naszym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Związku.

  • Zgodnie z prawem
  • Nowoczesny związek
  • Pomocny pracownikom
  • Zasiłki socjalne
  • Zawsze na czasie
foto3.jpg, 10kB

Indywidualne podejście do każdego pracownika, połączone ze szczegółową analizą problemu, jest dla nas strategiczne. Sprawna komunikacja pomiędzy współpracownikami to podstawa

Dobra znajomość potrzeb pracownika znacznie przyśpieszadziałanie i gwarantują wysoki poziom świadczonej pomocy.

Wszystkie plany realizujemy przy zachowaniu elastyczności w działaniu, uwzględniając indywidualne potrzeby pracownika. Konsekwentne działania według tych założeń zaprocentowało stale rosnącą grupą lojalnych pracowników Naszego Związku.

logo_footer1.png, 4,1kB logo_footer2.png, 2,4kB logo_footer3.png, 1,9kB logo_footer4.png, 2,8kB logo_footer5.png, 3,6kB logo_footer6.png, 3,2kB