Na bieżąco

2019.01.25

Porozumienie Podpisane

Na wniosek Organizacji Związkowych Zarząd podjął  decyzję o akceptacji  porozumienia z Organizacjami Związkowymi dotyczącego stopniowego skracania czasu pracydla wszystkich systemów pracy w G.A. Z.Ch. Police S. A.
Statut

Warto zapoznać się z naszym aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Związku.

  • Zgodnie z prawem
  • Nowoczesny związek
  • Pomocny pracownikom
  • Zasiłki socjalne
  • Zawsze na czasie
logo_footer1.png, 4,1kB logo_footer2.png, 2,4kB logo_footer3.png, 1,9kB logo_footer4.png, 2,8kB logo_footer5.png, 3,6kB logo_footer6.png, 3,2kB